Your browser does not support script

 

RCP-1 MAXI - SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY I PODSTAWOWA KONTROLA DOSTĘPU

 

 

 

System rejestracji czasu pracy RCP-1 MAXI jest nowoczesnym narzędziem zarządzania kadrami. Pozwala na prowadzenie automatycznej rejestracji wejść/wyjść pracowników i analizę tych zdarzeń. Wspomaga prowadzenie wymaganej Kodeksem Pracy ewidencji czasu pracy. Poprzez zawarte w nim elementy kontroli dostępu umożliwia prowadzenie kontroli ruchu osób w pomieszczeniach.

 

Funkcje dostępne w programie RCP-1 MAXI

Program zapisuje w odniesieniu do poszczególnych pracowników następujące zdarzenia:

 • Godzina wejścia i godzina wyjścia, Czas pracy, Czas obecności
 • Aktualny stan obecności (obecni, spóźnieni w danym dniu, nieobecni) - tzw. "aktywna lista obecności"
 • Spóźnienia, wcześniejsze wyjścia, wyjścia w trakcie pracy (z podziałem na prywatne i służbowe)
 • Nieobecności całodzienne: nieobecności służbowe, zwolnienia lekarskie, urlopy, inne nieobecności prywatne, nieobecności nieusprawiedliwione
 • Nieobecności całodzienne z podziałem na rodzaje: zwolnienia lekarskie, urlopy, nieobecności służbowe, inne nieobecności usprawiedliwione, nieobecności nieusprawiedliwione
 • Bilanse czasu pracy za dowolny okres rozliczeniowy (wybrane dni, tydzień, miesiąc, kwartał itp.)
 • Raporty dot. spóźnień, wcześniejszych wyjść z pracy, nieobecności (służbowe i prywatne)
 • Wydruki bilansów i raportów oraz prezentację danych w postaci graficznej (trójwymiarowe wykresy)
 •  

  Szczegółowy wykaz funkcji programu WinCzas

  • Wprowadzanie do bazy systemu danych wszystkich osób - imię, nazwisko i jeśli jest taka potrzeba innych danych wg Kwestionariusza osobowego (dane nieistotne z punktu widzenia systemu rejestracji)
  • Modyfikacja danych osobowych pracowników
  • Tworzenie archiwum osób czasowo przeniesionych oraz osób zwolnionych
  • Wprowadzanie i przydzielanie identyfikatorów poszczególnym pracownikom
  • Wprowadzanie identyfikatorów służbowych
  • Definiowanie typów i limitów nieobecności, dni świątecznych i dni dodatkowo wolnych od pracy
  • Definiowanie i modyfikacje harmonogramu pracy i kontroli dostępu dla grup pracowniczych
  • „Aktywna lista obecności” - aktualizowana na bieżąco lista pracowników obecnych w pracy i spóźnionych z podaniem godziny ostatniego wejścia oraz nieobecnych, z możliwością wyjaśnienia przyczyny spóźnienia i nieobecności
  • Automatyczne rejestrowanie godzin wejścia i wyjścia
  • Automatyczne rejestrowanie spóźnień, wyjść w trakcie pracy oraz wcześniejszych wyjść pracownika
  • Automatyczne rejestrowanie całodziennych nieobecności pracowniczych
  • Każdy zapis będący odczytem jest opisany: imię i nazwisko pracownika, data, dzień tygodnia, godzina wejścia, godzina wyjścia, czas obecności między godzinami wejścia i wyjścia a przypadku spóźnień i nieobecności przyczyny tego zdarzenia
  • Istnieje możliwość ręcznej korekty zapisów, zarówno poprawienie źle zapisanej godziny jak też dopisanie dnia obecności (np. pracownik zapomniał wziąć identyfikator z domu)
  • Skorygowany ręcznie zapis będzie wyróżniał się inną czcionką – kursywą
  • Tworzenie bilansu czasu pracy dla każdego z pracowników (ilość przepracowanych godzin, ilość i czas spóźnień i wcześniejszych wyjść, ilość i czas wyjść służbowych, ilość dni nieobecności)
  • Indywidualne kalendarze pracy dla każdego z pracowników,
  • Praca w systemie zmianowym
  • Wydruki z możliwością ustawienia parametrów wydruku
  • Możliwość oglądania i drukowania danych dotyczących godzin wejścia i wyjścia w dowolnie zadeklarowanym okresie czasu np. tydzień, miesiąc, kilka wybranych dni oraz każdego z pracowników lub dla dowolnej grupy pracowniczej

   

   

  Wielość rodzajów parametrów w RCP-1 MAXI pozwala na tworzenie różnych schematów czasu pracy: indywidualnych i grupowych, normowanych i nienormowanych czasów pracy dlatego rejestratory nasze mają szerokie zastosowanie we wszystkich typach firm: produkcyjnych, handlowych, usługowych, reklamowych i wielu innych.

  Podstawowe parametry techniczno-użytkowe:

  • rejestrator jest systemem jednostanowiskowym
  • może być niezależny lub też może być połączony z ryglem elektromagnetycznym, kołowrotkiem itp.; odczytanie identyfikatora spowoduje wówczas otwarcie zamka.
  • rejestrator przechowuje w pamięci maksymalnie do 5.000 zdarzeń
  • rejestrator obsługuje maksymalnie 256 identyfikatorów pracowniczych oraz 16 służbowych
  • system pracuje zasadniczo w połączeniu z komputerem; dane z rejestratora odczytywane są w trybie on-line
  • wyłączenie lub odłączenie komputera nie powoduje zawieszenia działania systemu; dane w dalszym ciągu gromadzone są w rejestratorze, po podłączeniu komputera nastąpi automatyczne przesłanie danych
  • połączenie rejestratora z komputerem poprzez standardowe złącze szeregowe RS-232 przez jeden z portów szeregowych komputera
  • kabel połączeniowy (komputer - rejestrator) RS 232 o maksymalnej długości 100 metrów
  • sygnalizacja dźwiękowa i świetlna w przypadku zapełnienia w 90% pamięci rejestratora
  • w przypadku przepełnienia pamięci kasowane są najwcześniejsze zdarzenia
  • minimalne wymagania sprzętowe do uruchomienia programu WinCzas: Pentium 600, 128MB RAM, SVGA 800x600.
  • program do RCP-1 MAXI działa w środowisku Windows 95/98, NT, XP, 2000 i jest przygotowany do pracy w sieci komputerowej lokalnej jak też w internecie
  • oprogramowanie pracuje w sieciach komputerowych Windows, Novell, jest programem obsługiwanym przy pomocy myszy komputerowej i z klawiatury.

   

    

    System Rejestracji Czasu Pracy RCP-1 MAXI tworzą:
  1. Rejestrator (patrz zdjęcie) - oferowany w następujących wersjach:
   • 1-czytnikowy na karty / breloczki zbliżeniowe
   • 2-czytnikowy na karty / breloczki zbliżeniowe
  2. Oprogramowanie na komputer klasy PC – dla środowiska Windows
  3. Kabel RS-232 do połączenia rejestratora z komputerem
  4. Zasilacz 12V

  Do systemu należy dokupić odpowiednią ilość identyfikatorów.

   

   
       
  monitoring pozycji    

  | Mapa Strony | www.elektronix.pl | email: handlowy@elektronix.pl | email: biuro@elektronix.pl | tel. 226-36-36-75 | 01-214 Warszawa, ul. Laskowa 4|

  Free counters!