Your browser does not support script

 

POWER MANAGER - INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE I STEROWANIE ENERGIĄ POBIERANĄ I PRODUKOWANĄ

 

 

ELNIX PM - Power Manager naszej firmy tworzy podstawę nowej filozofii oszczędzania i zarządzania energią nie tylko w firmach, urzędach czy szkołach ale również w domach,  bowiem wskazuje rzeczywiste zużycie energii i jej analizę ale również ogranicza jej zużycie zapewniając sterowanie urządzeniami elektrycznymi w celu ograniczenia kosztów na zakup energii.

 

Power Manager, to inteligentne zarządzanie wytworzoną i pobieraną energią.

Połączenie urządzeń energetycznych w jednym sterowniku i zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej (PC, Smartfon, Tablet). Funkcje liniowego kontrolera mocy, sterownika priorytetowego mocy, ale  też możliwość sterowania za pomocą harmonogramu czasowego np. załączenie oświetlenia, grzałek lub pomp ciepła, nadzór i sterowanie dzwonkami szkolnymi, nadzór nad urządzeniami IP (watchdog), połączenie z licznikami energii, alarmy oraz informacje email po wystąpieniu przekroczenia zadanych parametrów pokazuje wszechstronność zastosowania Systemu Power Manager.

Wejścia na zewnętrzne urządzenia, mierniki energii, pomiar siły i kierunku wiatru czy temperatury oraz  sterowanie odpowiednim wyjściem w zależności od pomiarów (odczytów z tych urządzeń). Możliwość tworzenia układów liczników przedpłatowych, czy strażnik mocy to ciekawe rozwiązania w jednym urządzeniu przydatne w przypadku wynajmowania posesji , lokali jak również pilnowania poboru energii w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych.

Zebranie wielu potrzeb i wymagań rożnych klientów od prywatnych, urzędów, spółdzielni , firm aż po korporacje, dało efekt realizacji multi funkcjonalności systemu Power Manager.

Bardzo cenną zaletą systemu Power Manager jest udostępniany pakiet aplikacji do wizualizacji i analizy danych ale również pakiet oprogramowania własnego serwera wykorzystującego MySQL do zbierania danych.

Jako dodatek w sterowniku dodaliśmy pogodynkę wykorzystującą dane metrologiczne z rejonu instalacji sterownia Power Managera (na podstawie adresu IP) i dostępną z każdego PC, Smartfona czy Tabletu użytkownika pokazując czasy wschodu i zachodu słońca, temperaturę, prędkość wiatru, ciśnienie i wilgotność powietrza.

FUNKCJE STEROWNIKA POWER MANAGER

Harmonogram Czasowy Pozwala na takie zaprogramowanie Power Managera, aby o odpowiedniej porze załączany był odpowiedni obwód elektryczny (urządzenie) i działał do czasu zaprogramowanego przez użytkownika.
 
Dzwonki Szkolne Jak sama nazwa wskazuje, ta opcja załącza obwód przekaźnika na krótki czas (dzwonek) o zaprogramowanej godzinie. Funkcja dla szkół dziennych i wieczorowych. Można zaprogramować dzwonki w dwóch trybach np.: lekcje normalne, lekcje skrócone. Możliwe jest też wykorzystanie tej funkcji w inny kreatywny sposób.
 
Licznik Przedpłatowy Licznik pre-paid, gdzie administrator przydziela limit energii do wykorzystania zgodnie z wniesioną wcześniej przez użytkownika opłatą. Przed końcem limitu energii Power Manager może wysyłać email z informacją o kończącym się limicie. Po wyczerpaniu się limitu i nie wniesieniu ponownej opłaty (doładowanie konta) obwód zostanie wyłączony a użytkownikowi odcięty dopływ prądu.
 
Kontroler Mocy z Licznika Funkcja pozwalająca na kontrolowanie pobieranej mocy. Jeśli ustawimy odpowiednie limity, to Power Manager poinformuje nas wiadomością email, lub załączeniem się alarmu o przekroczeniu dopuszczalnego poboru mocy (awaria monitorowanego urządzenia, przyłączenie niedozwolonego urządzenia ...). Po przekroczeniu mocy powyżej limitu możliwe jest też odłączenie obwodu od zasilania (przekaźnik PMa zostanie wyłączony).
Przykładowo, jeśli w biurze w godzinach nocnych zostanie przekroczony zakładany pobór mocy powyżej zakładanego, może to oznaczać, że ktoś nieuprawniony włączył komputer lub inne urządzenie, Power Manager może odłączyć taki obwód od zasilania, lub poinformować ochronę obiektu alarmem dźwiękowym lub świetlnym, a dodatkowo wysłać email do administratora obiektu z informacją o wystąpieniu alarmu. Analogicznie np. w spółdzielni mieszkaniowej zastosowanie PMa monitorującego pobór mocy, może służyć do nadzoru nad oświetleniem, to jest jeśli pobór mocy spadnie poniżej założonego, może to oznaczać, że część oświetlenia nie działa (spalona żarówka, świetlówka) i w tej sytuacji Power Manager również poinformuje zarządcę mailem lub alarmem o wystąpieniu takiej sytuacji, możliwa jest wtedy szybka reakcja i wymiana uszkodzonej żarówki.
 
Strażnik Mocy Power Manager współpracuje z zewnętrznymi licznikami energii firmy Pozyton, które mierzą moc narastającą, co daje nam możliwość kontroli nad poborem mocy. Jeśli zaprogramujemy Power Managera aby uśredniony pomiar mocy nie przekraczał danej wartości, będzie on czuwał nad pomiarem i gdy prognozowany pobór mocy może przekroczyć zadaną wartość, obwód na Power Managerze zostanie rozłączony, urządzenie wyśle nam email z informacją lub zostanie włączony alarm.
 
Sterownik Priorytetowy Mocy Funkcja dla posiadaczy własnych, przydomowych elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, produkujących energię do sieci i dla potrzeb grzewczych. W zależności od ilości produkowanej energii możemy dołączać kolejne obwody (np. grzałki lub inne urządzenia), aby tę moc wykorzystać w możliwie najwyższym procencie. Możliwe jest też liniowe sterowanie np. grzałką, aby zapobiec wyciekowi produkowanej energii do sieci energetycznej. Funkcja ta zapewnia optymalne wykorzystanie produkowanej energii, co daje spore oszczędności kosztów związanych z jej zakupem.
 
Temperatura Power Manager obsługuje do ośmiu czujek temperatury, z czego cztery z nich może służyć do sterowania załączeniem odpowiedniego obwodu w celu np. załączenia ogrzewania, wyłączenia grzałek po osiągnięciu odpowiedniej temperatury, czy załączeniu dodatkowego ogrzewania gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej założonej, itp...
 
Strefy Taryfikacyjne Aby obniżyć koszty zakupionej energii, możemy zaprogramować odpowiednie obwody Power Managera tak by włączenie urządzeń możliwe było tylko w wybranej przez użytkownika (taniej) strefie taryfikacyjnej. Poza tą strefą obwody PMa będą rozłaczone.
 
Wejścia Analogowe 0-10V Power Manager, posiada dwa analogowe wejścia, do których możemy podłączyć różne urządzenia podające na wyjściu napięcie w zakresie 0-10V, np. pomiar siły wiatru lub kierunku wiatru lub inne ... W zależności od wskazań Power Manager może załączyć lub rozłączyć wybrany obwód, wysłać email z informacją o przekroczeniu zadeklarowanych wartości lub załączyć alarm.
 
WatchDog - Restart Urządzeń Bardzo poszukiwana i przydatna funkcja np. dla informatyków. Pozwala na restartowanie urządzeń elektrycznych o wybranej porze lub cyklicznie. Ale to nie wszystkie możliwości funkcji. Największym jej atutem jest monitorowanie adresów IP urządzeń sieciowych (ping), co pozwala kontrolować między innymi, poprawność działania serwerów, komputerów, bramek VoIP oraz innych urządzeń korzystających z połączenia z internetem lub siecią LAN. Po wykryciu braku odpowiedzi na ping, Power Manager może wykonać restart urządzenia, wysłać nam email z informacją o braku odpowiedzi i wykonaniu restartu. Zaawansowana konfiguracja wysyłania i zbierania informacji o utraconych pakietach ping, na pewno przypadnie do gustu wszystkim informatykom.
 
Zegar Astronomiczny Ta opcja pozwala np. na automatyczne załączenie oświetlenia o zmierzchu i jego wyłączenie o świcie lub analogicznie załączenie ogrzewania wieczorem i wyłączenie rano. Informacja o godzinie wschodu i zachodu słońca pobierana jest automatycznie z internetu, nie wymaga wypełniania dodatkowych tabel, zawsze jest aktualna. Możliwe jest czasowe przesunięcie (w przód i do tyłu) czasu załączenia obwodu przekaźnika.
 
Automatyka Funkcja przypisana do dwóch obwodów Power Managera, sterowana z wejść impulsowych. Dzięki niej możemy stworzyć np. układ schodowego włącznika oświetlenia... Pierwsze zwarcie obwodu (przycisk) może załączać obwód, drugie naciśnięcie spowoduje wyłączenie obwodu. Po włączeniu obwodu można ustalić czas po jakim wyłączy się automatycznie, czyli do zastosowania np w układach czasowo załączających oświetlenie na klatkach schodowych.
 
Alarm Wiele funkcji Power Managera korzysta z Alarmu, który zatłaczany jest na piątym obwodzie przekaźnika, tu możemy określić czas działania przekaźnika alarmowego.
 
Impulsowy Licznik Energii Wiele osób posiada jeszcze impulsowe liczniki energii, które wysyłają impulsy (zwarcie). Power Manager liczy te impulsy i przelicza na kWH zużytej energii.
 


 

OPROGRAMOWANIE ELNIX POWER MANAGER PC I BAZA DANYCH

 

 Dodatkowym atutem Power Managera jest aplikacja zbierająca informacje z liczników Inwertera, liczników zewnętrznych firmy Pozyton oraz czujników temperatury do bazy danych, gdzie można je przeglądać i analizować. Program pozwala na porównania wyników energii produkowanej i pobieranej, co daje obraz zapotrzebowania na energię w gospodarstwie domowym czy biurze.

Po wprowadzeniu danych o cenach energii produkowanej i pobieranej, program automatycznie wyliczy koszty energii pobieranej lub zyski z energii wyprodukowanej w przydomowej elektrowni, za interesujący nas okres czasu.

Oprócz danych o energii widzimy tu też dane zebrane z czujek temperatury. Dzięki temu widzimy jak przebiegało nagrzewanie wody w zasobniku, jaka była w tym czasie temperatura powietrza w domu/biurze i na zewnątrz.

 

 

 

Możemy dokładnie obejrzeć sobie, minuta po minucie, jak wyglądała produkcja i pobieranie energii w naszym gospodarstwie czy instytucji.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobnie śledzimy wybrane i interesujące nas temperatury, widać dokładnie jak na przykład a temperatura wody w zasobniku lub na zewnątrz wpływa na temperaturę w pomieszczeniu.

 

 

Wybieramy konkretny interesujący nas licznik i przeglądamy i analizujemy produkcję i pobór energii. Szczególnie przydatne dla posiadaczy Inwertera Elnix do analizy wyprodukowanej energii elektrycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla każdego z liczników połączonych z Power Managerem, możemy w programie prześledzić dokładnie koszty i pobór energii jaki został zużyty w ostatnim dniu, tygodniu, miesiącu i roku. Jaki był maksymalny pobór mocy i jak była maksymalna moc produkowana.

 
     
monitoring pozycji    

| Mapa Strony | www.elektronix.pl | email: handlowy@elektronix.pl | email: biuro@elektronix.pl | tel.226-363-675 | 01-029 Warszawa, ul. Laskowa 4 |

Free counters!