Your browser does not support script

 

LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ FIRMY POZYTON

 


Do Funkcji Smart Grid w Inwerterach Elnix wykorzystujemy liczniki jedno i trójfazowe firmy Pozyton

Elektroniczny 1-fazowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej LABM


LABM jest elektronicznym, jednofazowym licznikiem energii elektrycznej, przeznaczonym do pomiaru energii czynnej oraz biernej w układach bezpośrednich o jednokierunkowym lub dwukierunkowym przepływie energii.
Licznik wyposażony jest w wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego, umożliwiający zastosowanie u odbiorców energii elektrycznej rozliczanych w taryfach wielostrefowych.
Unikalną cechą licznika LABM jest modułowa konstrukcja, pozwalająca na jego rekonfigurację i dostosowywanie w zależności od potrzeb klienta. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym zastosowanym w konstrukcji licznika, LABM może być wyposażony w wyłącznik mocy
oraz moduł komunikacji do zdalnego odczytu współpracujący z Inwerterami ELNIX.
Zastosowanie modułów komunikacyjnych umożliwia zdalny odczyt wielkości rozliczeniowych dla odbiorców korzystających z zasady swobodnego wyboru dostawcy energii.
W zakresie lokalnego i zdalnego odczytu danych oraz prezentacji wyników pomiarów na ekranie LCD licznik spełnia wymogi normy PN-EN 62056-61 i jest zgodny ze standardem OBIS.

 

Elektroniczny 1-fazowy licznik energii elektrycznej czynnej i biernej sLAB
do zabudowy na szynie TH-35, przystosowany do komunikacji w standardzie M-Bus

sLAB jest elektronicznym, jednofazowym licznikiem energii elektrycznej, przeznaczonym do pomiaru
energii czynnej oraz biernej w układach bezpośrednich o jednokierunkowym lub dwukierunkowym przepływie energii.
Licznik wykonany jest w obudowie, umożliwiającej jego zabudowę na szynie TH-35.
Ze względu na własności metrologiczne i funkcjonalne oraz sposób montażu, licznik sLAB jest szczególnie
zalecany do stosowania w instalacjach przemysłowych, centrach handlowych oraz rozproszonych systemach pomiarowych energetyki zawodowej, przemysłowej i odnawialnej (ekologicznej).

 

 
     
monitoring pozycji    

| Mapa Strony | www.elektronix.pl | email: handlowy@elektronix.pl | email: biuro@elektronix.pl | tel.226-363-675 | 01-214  Warszawa, ul. Laskowa 4|

Free counters!