Your browser does not support script

 

INTERKOM ELNIX DO WIND, SZLABANÓW I INNYCH POMIESZCZEŃ

 

 

Interkom jest przeznaczony do stosowania w instalacjach wind, szlabanów, w hotelach i innych miejscach gdzie potrzebna jest łączność z administratorem/ochroną obiektu/recepcją/serwisem, w celu zapewnienia dwukierunkowej łączności głosowej z użytkownikami w kabinie windy/szlabanie/....

Interkom wykorzystywany bywa także w innych niestandardowych zastosowaniach np.w szpitalach w kabinach WC. W sytuacjach zasłabnięcia pacjent ma kontakt słowny z personelem. System może być wówczas dodatkowo połączony z zewnętrzną sygnalizacją świetlną (lampka nad drzwiami kabiny).

Zestaw interkomu stanowią:
1/ centrala interkomowa w obudowie Rack
2/ moduły interkomowe
Jedna centrala interkomowa (w zależności od typu) może obsługiwać od 1 do 40 modułów (kabin).

Moduły interkomowe montowane są bezpośrednio np. w kabinie windy.

Montażu centrali dokonuje się w miejscu dogodnym dla użytkownika systemu (maszynownia, pomieszczenia ochrony, serwerownia).

Połączenie modułów interkomowych (płytek wywołująco - rozmównych) z kabiny z centralą interkomu wykorzystuje dwie żyły min. 0,35mm2 w kablu zwisowym na odległość do 1500m.

System jest dostosowany jest do każdego rodzaju wind, niezależnie od producenta.

Każda lokalizacja może mieć swój indywidualny zestaw funkcji. Programowanie może odbywać się bezpośrednio a także zdalnie poprzez dostęp internetowy.

Funkcje systemu

Interkom obsługuje połączenia wywoławcze (alarmowe) z kabiny windy na zewnątrz oraz pozwala na kontakt słowny z zewnątrz z osobą przebywającą w kabinie.

System pozwala na:
- połączenie z operatorem
- połączenie z ochroną budynku
- połączenie z dozorem technicznym budynku
- bezpośrednie połączenie na telefon komórkowy
- identyfikację nr kabiny przez operatora
- przekierowywanie połączeń przez operatora

Zestaw interkomowy umożliwia realizację różnych połączeń:
- połączenia z linią telefoniczną PSTN
- połączenia na telefony komórkowe GSM
- połączenia internetowe VoIP

Wszystkie połączenia realizowane pomiędzy klientami i osobami nadzorującymi z zewnątrz mogą być rejestrowane, nagrywane i archiwizowane.

 

 
     
monitoring pozycji    

| Mapa Strony | www.elektronix.pl | email: handlowy@elektronix.pl | email: biuro@elektronix.pl | tel. 226-363-675  | 01-214  Warszawa, ul.Laskowa 4 |

Free counters!